...ANA SAYFA
Sayfamıza hoş geldiniz!

Bu sayfada ister akademik isterse millî ve dinî meselelerimize dair önemli bulduğumuz paylaşımlarda bulunacağız.

Yazılarımız İlahiyat ve özellikle Hadis çalışma alanıyla yakından ilgili olacaktır. Hadis alanında hem kendi ürettiğimiz hem de beğendiğimiz yazarlara ait makale ve kitaplardan önemli bulduğumuz yazıları burada okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Yine Türk milletini yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz ve gerek fert gerekse toplum olarak her birimizin yakından tanıması gerektiğine inandığımız, yolumuzun "Aksakallı" yıldızlarına ait güncel yazı ve fikirleri burada sunmaya gayret edeceğiz.

KTMÜ Manas TV'de canlı olarak yayınlanan TEMA Programına konuk olduk ve "Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber" konusunu konuştuk.

MİLLÎ BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZE KAST EDEN BÜTÜN ELLER KIRILMALIDIR!...

  • "Türkiye'nin yükselişi ithal fikirlerle olamaz! Hiçbir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk milletinin kendisi kadar düşünemez!" (Alparslan TÜRKEŞ)
  • "Toprak bütünlüğümüzü, devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hâinlere karşı Türk milleti olarak ayağa kalkmalıyız!" (Alparslan TÜRKEŞ)
  • “Vatan şarttır. Vatanı korumak; ırzını, namusunu ve dinini muhâfaza etmektir. Çünkü bunlar, vatanla muhâfaza olunur. Vatana hürmet, şühedâya, ecdâda hürmettir. Her günâh, her suç bağışlanabilir; ama vatana ihânet suçu başka! Vatana ihânet, nesilden nesle, batından batına intikâl eder.” (Mehmet Feyzi Efendi)
  • “Milliyetimiz gelişirse, İslâmiyet gelişir...” “...Her millet evvelâ kendi millî bünyesini ıslâh etmeli; sonra İslâm milletleri el ele vermeli. Çünkü, kendi başına ayakta duramayan kimseler, el ele verince daha çabuk yıkılırlar ve düşerler!” (Mehmet Feyzi Efendi)