...MUZAFFER ERTAŞ
 
  • 1966 yılı… Fakültenin üçüncü sınıfından dördüncü sınıfına geçtiğim senenin tatilinde yaz aylarındayız. O güne kadar her mezhep, meslek ve meşrepten binlerce dinî, belki on binlerce diğer konularda kitap, roman vs. okumuş; yüzlerce vaiz, hoca, mürebbi dinlemiş bir kimse idim. Bugünkü gibi o zamanda Ehl-i Sünnet cadde-i kübrası içerisindeki bütün Müslümanları kardeş biliyor, seviyor ve onlara hizmet etmek için didinip duruyordum. Bilhassa yaz aylarında memleketim Tosya’da bazen gençlerin, bazen esnafın, bazen din görevlile-rinin, bazen tahsilli arkadaşların yanına gider; onlarla dinî, millî konularda, memleket meselelerinde fikir alışverişinde bulunur, sohbet ederdik. Bazen okuyup hoşuma giden kitapların dükkân dükkân gezerek enteresan yerlerini okur, onları esnafa tanıtırdım. O günlerde bilhassa dini kitap satan kitapçı dükkânları olmadığı için İstanbul’dan bazı kitapları iskontolu getirtir ve bir kuruş kâr almadan isteyenlere önce okuyup tanıtır ve sonra satardım...

 

Muzaffer ERTAŞ 

 

 Eserleri:

(Kaynak: Muzaffer Ertaş, Mehmet Feyzi Efendi'den Hatıralar-1, Kutlu Bilgi Yayınları, Ankara 2020, s. 1-4, 240-241 )