...ALPARSLAN TÜRKEŞ
"İslâmiyet ruhumuz, Türklük bedenimizdir. Ruhsuz beden ceset olur." (Alparslan Türkeş)

Kurtlar puslu havada,
Toplandı Ankara'da,
Giden heybetli çınar,
Milyonlarsa arkada...

Vatan-millet aşkına,
Geçen çileli ömür,
Yatak yorganda değil,
Çınar ayakta ölür!

Neyler Kerkük'te Türkmen...
Türkistan neyler onsuz,
Sabır ver Yüce Mevlam!
Kaldık başsız ve kolsuz!

Yandı yürekler yandı,
Yağan kar ile sönmez!
Milyonlar bir ağızdan,
Diyor Başbuğlar ölmez!...

4 Nisan 1997 / Rahmetle anıyoruz...   Mustafa Yıldızdoğan

Yandı Yürekler Yandı!

 • Başbuğ Alparslan Türkeş

  "İslâmiyeti ele alıp, Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi (Türklüğü alıp İslâmiyeti inkâr etmek) de aynı derecede gaflet ve ihanettir."

  "Ahlâkçılık anlayışımız, Türk ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir."

  "Fikir, iman, ülkü aşkı... İnsanları güçlü yapan bunlardır."

  "Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir."

"Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır."
 • "Türkiye'nin yükselişi ithal fikirlerle olamaz! Hiçbir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk milletinin kendisi kadar düşünemez!"
 • "Toprak bütünlüğümüzü, devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hâinlere karşı Türk milleti olarak ayağa kalkmalıyız!"
 • "Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

 • "Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız."
 • "Başarı için muntazam, plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız."
 • "Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz."
 • "Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır."
 • "Kendinizi küçük görmeyiniz; sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birlik'tedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır."
 • "Ülküsüz insan, çamurdan farkı olmayan bir varlıktır."
 • "Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."
 • "İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler; fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler."
 • "Türk töresinin bir diğer şartı da, haddini bilmektir. Haddini bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz, herkese yukarıdan bakacaksınız; ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız."
 • "Türk töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur; vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir, vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk milletinin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak..."
 • "Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır; karşı fikir, kaba kuvvetle ezilemez."
 • "Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali, gençliktir."
 • "Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."
 • "Davalarımızın çözümü, kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür."
 • "Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir; bozgunculuğa, tembelliğe, ahlâksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş!.."
"HEPİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞISINIZ; BAYRAĞI LEKELEMEYİN, KİRLETMEYİN, YERE DÜŞÜRMEYİN!"