Buyuk Turk Bayragi
 

 

 

1. Küllî Şube:
Allah Teâlâ'nın zât ve sıfatıyla ilgilidir:
1- Yaratanın varlığına,
2- Birliğine,
3- Hayat sıfatına,
4- İlim sıfatına,
5- İrade sıfatına,
6- Kudret sıfatına,
7- İşitme sıfatına,
8- Görme sıfatına,
9- Kelam sıfatına imandır.

2. Küllî Şube:
Allah Teâlâ'nın fiiline ve hükmüne müteallıktır:
1- Meleklere,
2- Kitaplara,
3- Peygamberlere,
4- Hudûs-u aleme (her şeyin sonradan yaratıldığına) iman etmektir.

3. Küllî Şube:
Âhiretle ilgilidir:
1- Ba'se (öldükten sonra dirilişe),
2- Vakfe'ye (mahşerde beklemeye),
3- Hesaba (yapılanlardan sorguya çekilmeye),
4- Mizan'a (amellerin tartılmasına),
5- Sırat'a,
6- Şefaate,
7- Cennete,
8- Cehenneme imandır.

4. Küllî Şube:
Aile hayatı ile ilgilidir:
1- Zinadan sakınmak,
2- Akd-i nikah (evlenmek),
3- Nikahın haklarını yerine getirmek,
4- Ana-babaya iyilik etmek,
5- Çocukları terbiye etmek,
6- Sıla-i rahim (akrabayı ziyaret etmek),
7- Büyüklere tazim ve itaat,
8- Hizmetinde olanlara iyiliktir.

5. Küllî Şube:
Umum insanlar ve onlarla geçinmeyle ilgilidir:
1- Kıyâm bi'l-emâre (idarecileri seçmek),
2- İttibâ-i cemaattir (Müslüman topluma uymak)
3- Ulü'l-emre (idarecilere) itaat,
4- İyiliğe yardım etmek,
5- Şeâir-i İslâm'ı (İslâm'ın sembollerini) diriltmek,
6- Emr-i bi'l-ma'ruf (iyiliği emir) ve
nehy-i ani'l-münker (kötülüğü engellemek),
7- Dini, cihatla korumak,
8- Nefsi, cinayetlere engel olmakla korumak,
9- Yaralama cezalarını yerine getirmek,
10- Aklı, sarhoş edici ve bozucu şeylerden korumak,
11- Malı, haklarını istemek ve edâ etmekle korumak,
12- Nesebi, zina cezalarını yerine getirmekle korumak,
13- Irzları, iftira cezalarını yerine getirmekle korumak
14- Müslümanlardan zararları gidermektir.

6. Küllî Şube:
Herkesin kendi nefsiyle ilgilidir:
1- Şehadet kelimesini söylemek,
2- Dilin doğru konuşması,
3- Kur'ân okumak,
4- Şer'î hükümleri öğrenmek,
5- Şer'î hükümleri öğretmektir.

7. Küllî Şube:
İnsanın kendi dışına ait işlerle ilgilidir:
1- Taharet (temizlik),
2- Setr-i avret (Ayıp yerleri örtmek),
3- Namaz kılmak,
4- Zekât vermek,
5- Cenaze işlerini yerine getirmek,
6- Oruç tutmak,
7- Haccetmek,
8- Adakları yerine getirmek,
9- Yeminlere tazim etmek,
10- Keffareti edâ etmektir.
8. Küllî Şube:
İnsanın içindeki kötü huyları gidermesiyle ilgilidir:
1- Mal sevgisini gidermek,
2- Makam sevgisini gidermek,
3- Kini gidermek,
4- Hasedi gidermek,
5- Riyâyı gidermek,
6- Nifâkı gidermek,
7- Ucubu (kendini beğenmeyi) gidermek,
8- Kibri (büyüklenmeyi) gidermek.
9. Küllî Şube:
İnsanın içini güzel huylarla bezemesiyle ilgilidir:
1- Tevbeyle süslenmek,
2- Havf (Allah'tan korkmak),
3- Recâ (Allah'tan ummak, ümit kesmemek),
4- Hayâ ile süslenmek,
5- Şükür,
6- Vefâ,
7- Sabır,
8- İhlas,
9- Muhabbet,
10- Tevekkül,
11- Kadere rızadır.

(Bu güzel yazıyı yazan ve bize gönderen değerli Öğretmen arkadaşımız Aziz Tekiner dostumuza sonsuz teşekkürler...)