M.Feyzi Efendi-2

"Kendi bildiğimize Kur'an'dan ve Hadis'ten mânâ çıkaramayız; onunla amel edemeyiz. Ancak ulemânın kâide-i mukarreresi altında mânâ istihrâc edip, ona göre amel etmeliyiz."