M.Feyzi Efendi-7

"Rasûlullah (s.a.) Efendimizi rüyada şemâiline uygun olarak görmek, hakîkaten görmektir. Rüyada mahzûn ve mesrûr görülmesi, râîye (gören kişiye) bakan bir meseledir. Mesrûr görmesi, sünnetine ittiba' ettiğine (uyduğuna); mahzûn görmesi, sünnete ittibada kusurunun ve noksanının bulunduğuna bir işarettir."