Buyuk Turk Bayragi
 

TÜRKLÜĞÜNÜ ATMA YABANA!..

·        Hiç kimse bedenini kemiren ve onu yok etmeye çalışan mikroplara karşı, onları yok etmek veya tesirsiz hale getirmek için yaptığı mücadeleden ötürü ayıplanamaz ve kınanamaz. Tam tersine bedenini korumak ve kollamak için herhangi bir çalışma yapmadığı zaman ayıplanır ve kınanır. Aynen öyle de yurduna, milletine, mukaddesatına ve töresine yapılan saldırılara ve imha hareketlerine karşı da aynı duyarlılıkla çağın gerektirdiği silahlarla karşı koyma ve tesirsiz hale getirme faaliyetleri yüzünden hiçbir millet ayıplanamaz ve kınanamaz. Tam aksine adı geçen değerler uğruna ilgili türden düşmanlara karşı mücâhede ve mücâdele etmemek ayıptır; bırak ayıbı böylesine bir vurdumduymazlık ihanettir. Yüce Rabbimiz bizleri böyle bir ayıptan ve böylesine bir ihanetten muhâfaza buyursun, âmîn!

 

·        Vücudumuzu içerden ve dışardan saran her türlü mikroptan arındırmak için, milletçe kutlu bir atak yapmalıyız.

 

·        Kendisi yanmakta ve batmakta olan, bir başkasını kurtaramaz. Önce kendini yanmaktan ve batmaktan koru, sonra imdat isteyenin yardımına koş.

 

·        Malı, canı, ırz ve namusu, vatan ve milleti uğruna can verenler de şehâdet dairesinin erlerindendir.

 

·        Dünyada en köklü millet Türk Milleti, en köklü soy Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi ve sellem) ‘in soyudur.

 

·        Mekke’deki Nur dağı, Türkistan’daki Tanrı dağı, Anadolu’daki Allahü Ekber ve Sübhan Dağları, Sina’daki Tûr dağı ve Asya’dan Avrupa’ya uzanan Alp Dağları yücelik sırrından nasiplenmiş kutluluk doruklarıdır.

 

·        Devlet malı millet malı ateş gibidir. Ona son derece dikkatle yaklaşmalı ve onu son derece dikkatle kullanmalıdır. Aksi takdirde, o milletin sayısınca insanın hakkını almış oluruz; Allah korusun!

 

·        Milletin başı halkına açıkça zulmetmeye başladı mı, kendi eliyle düşmanlarına dâvetiye çıkarmış ve kendi emriyle sonunu getirmiş demektir.

 

·        Milletin idarecileri Allah’tan korkan ve kuldan utanan bir yapıya sahip olmadıkça, o milletin ileri gitmesi, huzur ve refaha kavuşması asla mümkün olmayacaktır.

 

·        Ferdin ölümü aslında onun kıyametidir. Zira kıyamet, evrenin ölümünden ibarettir. Her milletin de bir ölümü vardır. Ölümü ile birlikte, kıyameti de kopmuştur. Yeryüzü nice milletlerin ölümüne tanık olmuştur. Bu demektir ki, dünya kurulalı nice nice kıyametler kopmuş nice nice tufanlar olmuştur. Yeryüzü defalarca boşaltılmış, defalarca da doldurulmuştur. Ya işte böyle kardeşim! Şu ihtiyar ve zavallı dünya nelere nelere şahit olmuştur!..

 

·        Sonsuz âleme giden okyanusta millet olarak pusulamızı kaybettik. Elimizdeki cevheri aldılar; inci boncuk vererek aldattılar.

 

·        Merkebi palan, eşkıyayı vicdan, milleti hakan, insanlığı Kur’ân hizaya getirir.

 

·         

Kur’ân’ı arkaya attın, kendini şeytana sattın..

Faizi bolca yedin, "Ticarettir dostum!" dedin!

İblise pirim verdin, harama helâl derdin.

Yayları iyice gerdin, ateşe postunu serdin!

Kendini tehlikeye atma, helâle haram katma.

Hainle yan yana yatma, ırzını namusunu satma.

Vatana düşmanı sokma, telkinine kafa takma.

Gönülden o yana akma, varlığını ateşe yakma.

Türklüğünü atma yabana; atsalar da seni Keban’a.

Yusuf gibi yürü Kenan’a, teslim ol daima Yüce Kur’ân’a…

 MUSA ÖZDAĞ