Buyuk Turk Bayragi

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

Damlalar

Tefsir

Dini Bilgiler

Milli Mesele

Hikmetler

Akademik

Resimler

Duyurular

İletişim

MUSA ÖZDAĞ

MEHMET FEYZÎ EFENDİ'DEN FEYİZLER -8

TUZAKLAR ve UYARILAR

Kutlu Bilgi Yayınları, Kastamonu, 2007, ISBN: 978-9944-0200-0-8

ÖNSÖZ

Sonsuz hama ü senalar, tuzakları ve yalanlarıyla kullarını ayartmaya yemin eden şeytanın hilelerini, kutlu buyrukları ve uyarıları ile boşa çıkaran ve etkisiz kılan Yüceler Yücesi Rahman ve Rahîm olan Allah 'a olsun…

Salât ve selâmların en güzeli ve en özeli, buyrukların ve uyarıların yegâne takipçisi ve tavizsiz uygulayıcısı Muhammed Mustafa'ya ve O'nun göz bebekleri âl ü ashabına olsun…

Ey dikkati ve korunmayı hedef edinen kutlu kişi! Şunu iyi bilmelisin ki "yalan ve eğrilik" cehenneme aittir, "doğruluk ve dürüstlük" de cennete aittir. Şeytan denilen âsi ve sapık yaratıklar, yalanı ve eğriliği kendilerine yar ve yardımcı edindiler. Peygamber denilen içli ve ileri görüşlü nurlu şahsiyetler de doğruluk ve dürüstlüğe yapışarak onu kendilerine kutsiyet sıfatı edindiler.

İmtihan meydanı olan şu yalan dünya, İblis'in tuzakları ve yalanlarıyla doludur. Bunlar ancak ve ancak peygamber denilen kutlu şahsiyetlerin rehberliğinde aşılabilir. O nur âbideleri de bütün bu kaoslardan ve fitnelerden, Yüce Allah'ın kendilerine sunduğu mukaddes kitaplara bakarak ve uyarak kendilerini ve yanlarında yer alan iman sahiplerini çekip çıkarabildiler. Bu demektir ki, şeytandan ve onun akıl almaz tuzaklarından kurtuluşun yegâne yolu ve tekniği, Yüce Allah'ın bizlere beyan buyurduğu uyarılar ve bilgilerdir. Onun için bu meyanda yegâne çaremiz, Sevgili Peygamberimiz'in rehberliğinde Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Hakîm'i hakkıyla anlamak ve O'nun rahmet, letâfet ve sırlar bahşeden önerileri doğrultusunda yol almaktır.

İblis hiç kuşkusuz bu âlemde cadıların şahıdır. O amansız bir düşman olarak gördüğü insan türü için akıllara durgunluklar veren hile ve tuzaklar hazırlamaktadır. Düzenbazlığı ve fırsatçılığı ile meşhur olan bu kalpazan ve korsan yaratık, insanları ayartmak ve yoldan çıkartmak için sürekli hamleler yapar.

Eğer karşısındaki insan bilgisiz, görgüsüz ve korunmasız ise, üzerine üzerine giderek onu fitne ve fesatlarıyla avcı köpekleri gibi avlar ve hilekâr tilkiler gibi boğar.

Ama o, bilgili ve görgülü olur, kutsiyet kitabı Kur'ân-ı Kerîm'in uyarıları doğrultusunda adım atar da Yüce Allah'tan imdat isterse, hiç kuşkusuz Yüce Kudret onu sarıp sarmalayacak ve şeytanın elinden kurtaracaktır.

RACÎM şeytanın elinden ve tuzaklarından kurtulmaya çalışan ey kutlu efendi! İşte elindeki ve önündeki bu kitap, senin bu yöndeki ihtiyaçların göz önüne alınarak hazırlandı.

Bu kitap, bir bakıma Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in ilgili yöndeki âyetlerine çok değişik bir üslup ile ve farklı bir açıdan bakarak, onlara yepyeni bir yorum niteliğindedir.

Önceki Kur'ân yorumcuları ilgili âyetleri, "şeytanın telkinleri, vesveseleri ve ayartmaları" gibi genel ifadeler doğrultusunda açıkladılar. Ama ilgili âyetlerde yer alan birbirinden farklı kelimelerin sözlük anlamlarının derinliğine ele alınması ile birbirinden çok farklı, gayet orijinal ve harika anlamları içerdiği görülmektedir. İşte biz bu meyanda Kur'ân'da ve Hadis'te beyan buyrulan sözcükleri adı geçen usul üzere ele alarak elde ettiğimiz bulguları Tuzaklar ve Uyarılar adı verdiğimiz bu kitapta derledik, toparladık ve bir bir anlattık.

İnşallah ümidim odur ki, insanoğluna bir nebzecik olsun faydalı olalım ve onlarla birlikte el ele vererek İblis'in hile ve tuzaklarına karşı duralım. Yüceler Yücesi Rabbim'den dileğim, tüm mükellef tuttuğu varlıkları; yani bütün insanları ve cinleri, o kalpazan ve düzenbaz yaratığın şerrinden koruması ve kollamasıdır.

Kitabın bu meyanda yer alan temel açıklamasını, Feyizler halinde bir dizi şeklinde neşrettiğimiz kitapların 8. cildi olarak tespit edilen 29. Feyiz oluşturmaktadır. Şu halde genel yapısı ile bu kitap, şeytanın hile ve tuzaklarını ve buna karşı Kitap ve Sünnet'in önerilerini ve uyarılarını içermektedir.[1]

 

Ulular Ulusu Yüce Mevlâmız vatana ve millete, dine ve devlete faydalı ve yararlı kılsın. Âmin...

Musa ÖZDAĞ

17.8.2007- Kastamonu[1] İlgili kitabın içerisinde 29. Feyiz, önemine binaen öne alınmış, 26, 27 ve 28. Feyiz'lere ondan sonra yer verilmiştir. Ayrıca ilgili kitap Feyizler serisi içerisinde "Tuzaklar ve Uyanlar" adıyla özel olarak isimlendirilmiştir. O bu vaziyetiyle, ilgili serinin son kitabını oluşturmuştur.