Buyuk Turk Bayragi
 

FOTOĞRAFLARIN ANLATTIKLARI

"Eğer bi-hakkın âdâba riâyet edemeyecekse, Harem'de fazla durup lâubâlî olmamalı; vazifesini bitirip çekilmelidir. Fakat âdâba riâyet edebilirse, istediği kadar kalsın; Kâbe'ye nazar eylesin... Çünkü, Kâbe'ye nazar ibâdettir. İmkân buldukça fazla fazla tavâf etmek daha güzeldir."
Kâbe-1
Kâbe-2
Kâbe-3
Kâbe-4
Kâbenin Kapisi
Makami ibrahim
Kâbe-1
Kâbe-2
Kâbe-3
Kâbe-4
Kâbe Kapısı
Makâm-ı İbrâhim
M.Feyzi Efendi-1
M.Feyzi Efendi-2
M.Feyzi Efendi-3
M.Feyzi Efendi-4
M. Esad Erbili Efendi
Hafiz Omer Efendi
M.F.Efendi-1
M.F.Efendi-2
M.F.Efendi-3
M.F.Efendi-4
Erbilli M. Esad Efendi
Hafız Ömer Aköz Efendi

"İhtiyarlayınca yük çoğalıyor, tahammül azalıyor. Gençlikte ise yük az, fakat tahammül fazla oluyor. Onun için ihtiyarladıkça insan, üzerindeki hamûleyi (yükü) hafifletmeye çalışmalı. Eğer hafifletmez ise, yolculuğu çok zor olur. Şimdi dünyada bu yükler mânevî; ama âhirette tecessüm edecek (vücut bulacak), hepsi birer kisve giyecekler. İşte o zaman ağırlıkları ortaya çıkacaktır."

M.Feyzi Efendi-5
M.Feyzi Efendi-6
M.Feyzi Efendi-7
M.Feyzi Efendi-8
M.Feyzi Efendi-9
M.Feyzi Efendi-10

"Kemâl-i îmân kazanıp, âmâl-i sâlihaya (güzel işlere) muvaffak olmak şartıyla gençlik de güzel, ihtiyarlık da..."

"İhlâsla âmâl-i sâlihaya (güzel işlere) muvaffakiyet, mârifetullah kesbi, kemâl-i îmân iktisâbı, bir de tevâzû, ihlâs, hilim, tevekkül, teslim, kaza ve kadere rızâ gibi ahlâk-ı hasene kazancı şartıyla, ne gençlikten, ne de ihtiyarlıktan şikâyet edelim."

Efendi ve Cocuklar
M.Feyzi Efendi-11
Efendi-M.Ozdag
Efendi-M.Ozdag-2
Efendi-M.Ozdag-3
Gitti Efendim!..
Yayıldı haberi cümle eflâke
Işık tuttu ona "LEVLAKE"
Yapıştı salına ins-ü melâike
Eller üstünde gitti Efendim...
Konulmuştu sarığı salına
Yakışmıştı tamca şânına
Nurlar kokular dört bir yanına
Dağılarak gitti cânım Efendim...
Müminlere şefkat kanadın gerdin
Fitneden-fesattan kaçınız derdin
Dünyamıza RAHMET olarak geldin
Rahmetler saçarak gittin Efendim...

 

Ana Sayfa / Damlalar / Tefsir / Dini Bilgi / Milli Mesele / Hikmetler / Akademik / Resimler / Duyurular / e-posta /