Makami ibrahim

"Kâbe kapısı ile makâm-ı İbrâhim (a.s.) arasında doksan peygamber medfûndur. Onun için bu kısımda izdiham olur, hacılar zorluk çekerler. Safâ ile Merve tepesi arasında da kırk peygamber yatmaktadır. Tavâf ve sa'yin luzûmundan dolayı kabirleri belirlenememiştir."