M.Feyzi Efendi-1

"Allah Teālā bir zerrenin hareketini murād buyurduysa; insanlar da, melekler de, cinler de onun hareketini durduramaz. Ešer sükūnunu murād buyurduysa, onu hareket ettiremezler."