KUTLU BİLGİ ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Derneğin Adı ve Merkezi:

 Madde 1-Derneğin adı: KUTLU BİLGİ ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’DİR. Derneğin kısa adı KUT-BİL’dir.

 Derneğin merkezi Kastamonu’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin dernekçe Sürdürülecek çalışma Konuları Ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı:

Madde 2- Dernek, eğitime, bilime, sanata katkıda bulunmak, Türk kültürünü benimseyerek yayılmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel, sempozyum gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve dernek amaçlarını gerçekleştirme hedefine yönelik gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, kaset, CD, VCD, DVD albüm vb. ürünleri hazırlamak/ hazırlatmak ve üyelerine dağıtmak veya bunları derneğe gelir amacıyla satmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurula bileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17- Kamuya mal olmuş kişiler anısına anma haftaları düzenlemek,

18- İlköğretim ve yükseköğretimde okuyan öğrencilerin barınması için yer temin etmek ve maddi durumu iyi olamayan öğrencilere burs imkânları savunmak,

19- Bilimsel ve Akademik çalışmalar yapan, eğitim, kültür ve sosyal alanlarla ilgili çalışmalar yapan şahıslara maddi ve manevi destek sağlamak,

20- Kamu yararına olacak tesisler inşa etmek veya bu tesislere yardımcı olmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Dernek, eğitim, kültür, bilim ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

NOT: Derneğimize maddi olarak katkıda bulunmak istediğiniz takdirde bağışlarınızı (Ahmet EMİRALİOĞLU-Kastamonu) 5269973 numaralı posta çeki hesabına yatırabilirsiniz.