Kâbenin Kapisi

"Kâbe kapısı ile makâm-ı İbrâhim (a.s.) arasında doksan peygamber medfûndur. Onun için bu kısımda izdiham olur, hacılar zorluk çekerler."