Kābe-4

"Tavāf eden, Rabbu'l-Kābe'yi (Kābe'nin Rabbi Allah'ż) tavāf ettišini müdrik olmalż. Uzaktan gelenler iēin, fazlaca tavāf güzeldir."