Kâbe-3

"Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri her ne kadar: "İbâdetlerin efdali oruçtur" diyorsa da; İmâm-ı Rabbânî Hazretleri: "Bana göre namaz efdaldir; çünkü namazda hakîkat-ı Kâbe'ye teveccüh vardır. Hakîkat-ı Kâbe ise bütün hakîkatların fevkındadır. Hakîkat-ı Kâbe dünyadan değildir" diyor."