Buyuk Turk Bayragi
 
Ana Sayfa
Damlalar
Tefsir
Dini Bilgiler
Milli Mesele
Hikmetler
Akademik
Resimler
Duyurular
İletişim

Büyüklerimizden

HİKMETLİ SÖZLER

 

"Hâli ve yaşayışı sana feyiz ve hamle vermeyen; sözü seni Allah’a götürmeyen kimse ile sohbet etme, arkadaşlık yapma!"


Bir çiçekten bal yapar bir çift arı,
"Zehr" olur bir bal, "şeker" bir diğeri.

Aynı ottan beslenir bir çift geyik,
Bundan "amber-misk" olur, ondan "sidik".
Çift kamışlar aynı gölden içseler,
Bundan iç "bomboş" çıkar, ondan "şeker".
Böyle pek çok benzeyen şey var yine,
Dikkat et gör, birbirinden farkı ne?
Yer-içer, pislik çıkartırken biri,
Nur eder hâsıl, içer-yer diğeri
.
Yer-içer bundan haset eder zuhur,
Yer-içer hâsıl olur ondan da nur!..

"Çoğu zaman kötü bir şey yaparsın; fakat hâl ve gidiş yönünden senden daha düşük bir kişi ile arkadaşlık yapman, onu sana güzel gösterir."

"Her meseleye cevap veren, her gördüğünden bahseden ve her bildiğini anlatan bir kimse gördüğünde, bu haliyle onun câhil olduğunu anla!"

"İstediğini ertelediği için Hak Teâlâ’ya karşı hakkını aramaya kalkma! Aksine, edebini takınmadığı için nefsinle hesaplaş!"


"Tâlim ve teallümde, irşatta en önemli nokta merhamettir. Merhameti olmayan bir insanın eğitimi ve öğretimi aslâ olamaz, mümkün değildir."

"“Ben Kur’ân’ı öğrendim” diyen birisi eğer beyânını öğrenmemişse bu öğrenme nâkıstır (eksiktir)."

"Her şeyin tatlısı azdır: Günlerin tatlısı azdır, saatlerin tatlısı azdır, gülme günlerimiz ağlama günlerimize göre daha azdır. Kırk güne, bir gün! Kırkta bir! Gerçek iman erlerinin huzuru da kırkta birdir."


Ana Sayfa / Damlalar / Tefsir / Dini Bilgi / Milli Mesele / Hikmetler / Akademik / Resimler / Duyurular / e-posta /