Buyuk Turk Bayragi
 

GİTTİ EFENDİM

Bir mbrek geceye adım atarken

Gök kapıları dnyaya aıldı,

Bölk bölk allı-pullu melekler

KASTAMONU ufkuna birden saıldı.

 

Çırptıka kanatlarını feriştehler

Bulutlar dört bir yana dağıldı

Ellerinde yeşil yeşil bohalar

Her tarafa misk- amber dağıldı.

***

Duyulmuştu gönllerde bir acı darlık

Sebebini bilemedik a dostlar!

Gidiyormuş meğer beldemizden serdarlık

Edemedik takdir a dostlar!

 

FEYZ'in etrafını sarmış MELEK'ler

Vermişler Yaratan'dan mutlu haberi

Ya MUHAMMED! Vakit geldi demişler

Çağırmışlar RUHUNA candan ieri!

***

Efendim suya srmş tenini

Sığayıp hazırlamış yenini

Oğlu-kızı ağırırken ÂDEM'e

Girivermiş huzur dolu leme!

 

Grafik iin doktor tutarken kolunu

Yarılamış Efendim kutlu yolunu!

Döndrerek MEVLÂ'ya yönn

Derkeylemiş nefesinin sonunu!

***

Ey bu MİRÂC'ın kutlu yolcusu!

Allah de gir artık yola demişler

İsm-i Cell'in şerif kokusu

Sana yr olsun artık demişler!

 

Lebbeyk deyip boyun eğmiş Efendim

İsmilce vermiş HAKKA boynunu

Aıvermiş cevher dolu koynunu

Teslim etmiş cn-u gönlden Efendim!

***

Beşretler işaretler gelirken

Bekler idi bir mbrek geceyi

Mezzinler ikindiyi gözler iken

Söyleyivermiş o aşk dolu heceyi

 

Yaklaştıka huzura kabul saatleri

Artıyordu gittike neşeleri

Takır takır vurur iken kalpleri

Köz gibi yanardı yz ve elleri.

***

"ALLAH" diyerek yrmş CÂNÂN'a

Teslim etmiş ruhunu RAHMÂN'a

Selm edip evld- ihvna

Takv ile tavsiye etmiş Efendim.

 

Hell etmiş cmle nsa hakkını

Birleştirmiş uzaklarla yakını

Başlattı beldemize kutlu akını

Sefa ile yrd HAKKA Efendim.

 

***

Mirc-ı Neb'den ederken sohbeti

Duyarlar, duyururlardı kutlu hasreti

Sunardı yranlara nisbet şerbeti

Âfiyetler ekerek CÂNÂN Efendim.

 

"Ağlayalım, inleyelim" diyerek

Hasret libaslarını giyerek

T derinden hlar ekerek

Koştu ğufrna MÜŞTÂK Efendim.

 

***

Gelince özlenen gece nihyet

Aıldı yollar oldu selmet

Bir btn ömr hepsi kermet

Girdi ummna daldı Efendim.

 

Feyziler saıp ömr boyunca

ÖMER'ler SAİD'ler nurlu yolunca

Sıddk-ı EKBER SÂDÂT kolunca

Tuttu yolunu gitti Efendim.

***

Kemliyle vris oldu selefe

Sohbet nurlarını satı halefe

Aşk ve şevk ile hedefe

Attı okunu vurdu Efendim.

 

Sen İSRÂ'ya olunca ehil

Ref olup gitti bilddan cehil

İlm- irfnı bıraktın kefil

Mrifetle uup gittin Efendim.

***

Mjdeler vererek ehl-i İSLÂM'a

Hidyetler dileyip ehl-i hsrna

Adleti affı her tr vicdna

Serperek ekip gittin Efendim.

 

Sabr-u sebt dileyerek herkese

Zikrullahı katarak her nefese

Ved edip candan şu kafese

Eyvallah deyip gitti Efendim.

***

Mminlere şefkat kanadın gerdin

Fitneden-fesattan kaınız derdin

Dnyamıza RAHMET olarak geldin

Rahmetler saarak gittin Efendim.

 

Feyzinle sıvardın aziz vatanı

Zikrederdin daim altında yatanı

Nefretle anardın vatan satanı

Vatanın koynuna girdin Efendim.

***

Din-i İSLÂM, VATAN, MİLLET lks

Oldu gönllerde visl trks

HUBBÎLİKLE kurarak sevgi köprs

Geip stnden gitti Efendim.

 

Trl dertliler gelince yanına

Şiflar feyizler işlerdi kanına

Umutlar iinde bakardı yarına

Mjdeler vererek gittin Efendim.

***

Sen ettike hakikatları beyn

Gelirdi kalplere ervhtan selm

Raks ederdi gönlde iman

Şen ve esenlikle gittin Efendim.

 

Nurlu elleri tatlı sözleri

Sevgiler saan şehl gözleri

Şefkatler ykl ulu özleri

TÜRÂBÎ olup gitti Efendim.

***

Çocuktan bile vardı haysı

Her nı, her yanı gönl sefsı

Semişti ONU Yce Mevlsı

SEÇKİNLER iinde gitti Efendim.

 

Bir takım chiller etmiş cefyı

Bulmuşlar hayatta trl belyı

Görnce ondan sıdk-u sehyı

Vardılar yanına, aldı Efendim.

***

Sohbet-i tedris ile geti hayatı

Oldu kermet sabr-u sebtı

Dersler verdi leme onun veftı

Kermetle girdi tabuta Efendim.

 

Bir SEBT ki, MUSA'nın gn

Alınca kara haberi unuttu dn

Kalbime bir hzn srgn

Dikti derinden gitti Efendim.

***

Yayıldı haberi cmle eflke

Işık tuttu ona "LEVLÂKE"

Yapıştı salına ins- melike

Eller stnde gitti Efendim.

 

Konulmuştu sarığı salına

Yakışmıştı tamca şnına

Nurlar kokular dört bir yanına

Dağılarak gitti cnım Efendim.

***

İlh bir saltanat gemisi

Veya kutlu bir kervanın reisi

Edsıyla ağırdı onu RABBİSİ

Baş stne dedi gitti Efendim.

 

Uğurlar olsun ey manamızın sultanı

Sen olasın dim gönlmzn yrnı

Rabbımızın katında dile bize ğufrnı

Kalplerimiz Feyzinde, dermn Efendim.

***

Bir mahşer-i suğr gibiydi defn gnleri

Toplanmıştı ardında mana erleri

Esti ufuklardan RAHMÂN yelleri

Cmle lemi okşadı gitti Efendim.

 

Bir ravza oldu kabri CENNETTEN

Akın etti yanına mminler gurbetten

Haberini alan vazgeerek işretten

Toplandılar yanında gitti Efendim.

***

Âşık idi Rasl ile CEMÂLE

Bunun iin aldırmadı ml- melle

Nihyet Mira'ta erdi visle

Bereket stne bereket aldı Efendim.

 

Rabbın Rahmetiyle bakardı halka

Yönelirdi özyle daima Hakk'a

Olmuştu gönl hilm ile yufka

Rahmet-i Rahmna koştu Efendim.

***

Geti Şbn, geldi işte Ramazan

Anıyoruz, arıyoruz sizleri her n

Kabrinizden doğru eyleyiniz dermn

Kılı gibi kınından ıkıp gitti Efendim.

 

Dururken safa, verirken selmı

Söyler iken mezzin kutlu kelmı

Bakarım size sağda mı solda mı

Gözden nihn olup gitti Efendim.

***

Yalnız gecelerim hasretle doldu

Yzm-gözm bir acb oldu

Gller blblsz sararıp soldu

Bahara ererken gitti Efendim.

 

Gidince sizler yer-gök bulandı

Sahte kollar bir bir sıvandı!

Dnya sizsiz zaten yalandı

Yalandan gereğe gitti Efendim.

***

Dşrme YÂ RAB bizi fitne-fesda

Olsun kalplerimiz dim sefda

Feyzinle birleştir dostları ukbda

Yrandan ayrıldı gitti Efendim.

 

Olasın her dem sevdiğin NEBİYLE

Perverde olasın hasb- hliyle

Bizleri de doyurun himmetleriyle

Himmetlere gark olup gitti Efendim.

***

Yanındasın MUSA'nın her an yanında

Göznde, kulağında, kalp ve kanında

Allah'ın Rahmeti Yce katında

HUZURA DALDI GİTTİ EFENDİM!

1 Ramazan 1409 / 7 Nisan 1989

Musa ÖZDAĞ

el-Ğarb el-Habb

***