M.Feyzi Efendi-9

"Rasûlullah Efendimize nisbetimizi muhâfazaya çalışalım. İmanın kemâli, Rasûlullah Efendimizi çok sevmektedir. Onu çok seven de, Sünnetine mutâbaat eder (uyar)."