M.Feyzi Efendi-11

"İmâm-ı Rabbânî Hazretleri: "İrtibatımız hubbîliğe dayanır" diyor."