M.Feyzi Efendi-M.Ozdag

"Bizim irtibâtımız muhabbet; nisbetimiz in'ikâs üzeredir. Muhabbet bağı kopmadıkça, iştiyâk ateşi sönmedikçe, uzaklık-yakınlık fark etmez."