M.Feyzi Efendi-6

"Rasûlullah Efendimiz (s.a.) şems-i fazilet (fazilet güneşi)'dir. Şefaat isteyince hemen yetişir."