Buyuk Turk Bayragi
 
Ana Sayfa
Damlalar
Tefsir
Dini Bilgiler
Milli Mesele
Hikmetler
Akademik
Resimler
Duyurular
İletişim

Konularına Göre Tasnif Edilmiş Şekliyle FEYİZLERDEN DAMLALAR

Mehmed Feyzi Efendi
SON DÖNEM BÜYÜK İSLÂM ÂLİMLERİNDEN KASTAMONULU MERHUM MEHMED FEYZİ EFENDİ'NİN ÖNEMLİ SÖZLERİ
Mehmed Feyzî Efendi'nin çeşitli ilim dallarıyla ilgili sözleri kitap olarak "Feyizlerden Damlalar" ismiyle yayımlanmıştı. Şimdi sunacağımız sözler ise bu sözlerin konularına göre tasnif edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi sizlere bu sözlerden küçük bir demet sunuyoruz. Bu bölüme zaman zaman yeni sözler eklenecektir.
Not: Her bir sözün baş tarafındaki parantez içlerindeki rakamlar, önceki baskılarda yer alan sıralama numarasıdır. Okuyacağımız bu sözlerden anlamayabileceklerimiz bulunabilir. Bunun için sizlere, Mehmet Feyzi Efendi'nin en mümtaz talebesi ve onu en yakından tanıyan kişi olarak şöhret bulmuş değerli ilim adamı Musa Özdağ'ın yazdığı ve şu ana kadar 7 cildi (İlk 6 cilt Hamle; son 1 cilt ise Doğuş Yayınları tarafından) yayımlanan "Mehmed Feyzi Efendi'den Feyizler" isimli önemli eseri tavsiye ediyoruz.

Yürürüz, daima yürürüz, arada kuud ederiz (otururuz)… Bizim yürüyüşümüz namazdır Allahın kulları, namaz! Biz aslında namaz kılarız. Namaz taharettir, namaz kıbleye dönüştür, namaz tesbihtir, namaz ayakta duruştur, namaz rükûdur, namaz secdedir ve namaz kuuddur. İşte yaşamın, bu kutlu yolculuğun, kutlu makamları vardır, kutlu aşamaları vardır; halden hale gireriz, tavırdan tavra geçeriz ve Allah'ın yüce mertebelerine kavuşuruz. O'nun gösterdiği şekilde, O'nun lütfuyla, Kur'ân'ın mucizesiyle bu yolculuğu yaparız ve bu devletlere erişir, bu kıymetleri tahsil ederiz. Allah bizi bu mukaddes yolculuğumuzdan alıkoymasın... Ne sırdır bakın Allah'ın kulları… Öylesine bir sırdır ki işte biz öyle bir sırrın içinde hoplayıp dururuz, gideriz-geliriz, uçmaya çalışırız, konmaya çalışırız, oturmaya-kalkmaya çalışırız. Eğer iman dairesinde bu yolculuğu yaparsanız, biliniz ki yaşamımız baştanbaşa namazdır. "Onlar daima namazlarının içindedirler..."

"Onlar daima namazlarının içindedirler..."

"Maddenin suretini, hacmini, enini ve boyunu münâfığı da, kâfiri de, müşriği de, hatta ve hatta hayvanlar bile görmektedir. Hüner, onun suretini değil, manasını görmektir. Zira, her maddenin suret ve hacmine münasip bir de melekûtu vardır. Maddenin melekût tarafı, onun ruhu ve canı hükmündedir. Cenâb-ı Hakk'ın kudret ve sâir tecellilerinin taalluk ettiği nokta da, melekût cihetleridir. Hak Teâlâ Hazretleri'ne dua edelim de, Halil-i İbrâhim (aleyhi's-selâm)'a eşyanın melekûtunu nasıl gösterdi ise, bize de aynı şekilde göstersin. Baksanıza! Ayetlerinde 'rahmetine' değil, 'eser-i rahmetine', 'mülküne' değil, 'melekûtuna', 'suretine' değil 'manasına' bakılmasını emir buyurmaktadır. İşte bu nokta, 'mümin' ile 'kâfir'i tefrik eden bir noktadır…" (MFE) Devamı

Rasûlullah (s.a.) Efendimiz: "Namazı benden gördüğünüz gibi kılın" buyurdu. Benim kıldığım gibi kılın" buyurmadı! Eğer böyle buyursaydı, kimse tâkât (güç) getiremezdi."

"Hacda şeytana atılan yedi taş; kalpte yedi başlı ejderhaya işaret eden kibir, haset, riyâ, ucub, hubb-i câh, hubb-i riyâset, dünya muhabbetini söküp atmak manasınadır." (MFE)
"Âhir zamanda, kendini bilmez bir grup, koltuklara yaslanıp, bacak bacak üstüne atıp, sigara tüttürerek lâubali bir şekilde: 'Sen hadisi bırak, bu mesele Kur'ân'da var mı ona bak!' diyecekler!..."
"Silsile-i kütüp (ilâhî kitaplar dizisi) Kur'ân'la; silsile-i risâlet (peygamberlik), Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimizin bîseti ile neticelendi." (MFE)

MFE'nin Küfür ve Nifakla İlgili Diğer Sözleri


MFE'nin Güzel Ahlâkla İlgili Diğer Sözleri


MFE'nin Çeşitli İlim Dallarıyla İlgili Diğer Sözleri


MFE'nin Tıpla İlgili Diğer Görüş ve Tavsiyeleri


MFE'nin Kadın-Erkek ve Aile Hakkındaki Diğer Sözleri


***

Mehmed Feyzi Efendi'ye Yazılan Bir Mersiye: "Gitti Efendim!"

***

Mehmed Feyzi Efendi Hazretleri Hakkında Ne Dediler? (1) (Merhum Alparslan Türkeş'in Kanaatleri)

"...Efendi Hazretleri, İslâmiyet'in bütün ulvi manasıyla ve esaslarıyla dersini veriyordu. Bu hususta çok iyi yetişmişti, çok bilgiliydi. Kendileriyle, gerek milletimizin kalkınması meselelerini ve gerekse devletimizin yaşatılması meselelerini birçok defalar görüştük. Daha doğrusu kendilerinin irşadını aldım. Bu münasebetle de kendileriyle çok yakın tanışır olduk. Bu vesileyle kendisinin ilim alanında da çok derin olduğunu gördüm..."

Mehmed Feyzi Efendi Hazretleri Hakkında Ne Dediler? (2) (Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek'in ve Merhum Prof. Dr. Müctaba Uğur'un Kanaatleri)

***

Ana Sayfa / Damlalar / Tefsir / Dini Bilgi / Milli Mesele / Hikmetler / Akademik / Resimler / Duyurular / e-posta /